Call: 0123456789 | Email: info@example.com

عدم تمدید به صورت کارت به کارت


کاربران محترمی که از طریق کارت به کارت اقدام به تمدید حساب خود میکردند لطفا از ماه بعد حتما به صورت آنلاین پرداختهای خود را انجام بدهند.

Have any Question or Comment?

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *