افزایش قیمتها در سال آینده

با توجه به افزایش ناگهانی و بیش از حد قیمت دلار در انتهای سال و اینکه قیمت دلار همچنان برنگشته و به قیمتهایی هم که اعلام شده هم فروش نمیره متاسفانه مجبور هستیم قیمتهای خود را بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش بدیم

افزایش قیمتها از شروع سال آینده اعمال خواهند شد.