تغییر سرور سایت

سلام

 سرور اصلی سایتهای دانلود تغییر کرده

درصورتیکه درگاه شما نیاز به تغییر آی پی دارد لطفا آی پی زیر رو برای سرور به درگاه خود بدهید:

۶۲-۲۱۰-۸۸-۱۸۳